Directia pentru Agricultura Judeteana Satu Mare


 Directia pentru Agricultura a judetului Satu Mare este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu personalitate juridica, prin care se asigura, la nivel judetean, implementarea politicilor si strategiilor  din domeniul de activitate al ministerului.

 Directia pentru Agricultura este serviciu public deconcentrat, aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si este condus de un director executiv. 

 Directorul executiv al directiei pentru agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Structura organizatorica a Directiei pentru Agricultura a judetului Satu Mare  este aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
 
 • Comunicate Directia pentru Agricultura Judeteana Satu Mare          

 • Depunerea cererilor pentru accesarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii         In baza HG nr. 500 din 13 iulie 2017  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii",   Directia pentru Agricultura Județeană Satu Mare invita benficiarii eligibili pentru depunerea cererilor pentru accesarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, conform actului normativ mentionat. Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa se adreseze in scris la E-mail: dadr.sm@madr.ro sau la telefon: 0261-710064 / 0261712715/0261711800 sau pot consulta HG nr. 500/13.07.2017 din sectiunea ,,Legislatie”de  pe site-ul institutiei   www.dadr-sm.ro. Modelul de cerere si declarație -,,Anexa 1 hg 500 lână” se gasesc pe site-ul institutiei  la sectiunea ...
  Postat la 21 aug. 2017, 06:43 de către Webmaster DADR Satu Mare
 • INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole     Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. Astfel, din datele extrase din bazele de date administrate de Agenţia de Plăţi, ținând cont de precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare (CMEF) conform cărora angajamentele aplicate pe aceeaşi suprafaţă agricolă pot contriui la unul sau mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezultă că pe perioada anterioară de programare, plăţile acordate în cadrul măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la: menținerea biodiversităţii ...
  Postat la 14 mar. 2017, 01:10 de către Webmaster DADR Satu Mare
 • DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE IN PROGRAMUL DE SUSTINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE Sunt asteptati la sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Satu Mare pentru depunerea cererilor de inscriere in program toti potentialii beneficiari eligibili, conform H.G. nr.39 din 27 ianuarie 2017 publicata in M.O. nr.93 din 1 februarie 2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”. Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa se adreseze in scris la E-mail: dadr.sm@madr.ro sau la telefon: 0261-710064 / 0261712715/0261711800 sau pot consulta H.G. nr. 39/27.01.2017 din sectiunea ,,Legislatie”de  pe site-ul institutiei   www.dadr-sm.ro. Model cerere tip pentru inscriere in program tomate si Declaratie ajutor minimis tomate, necesare  la ...
  Postat la 11 feb. 2017, 01:20 de către Webmaster DADR Satu Mare
 • Programul de Guvernare pentru agricultura In atasament gasiti Programul de Guvernare pentru agricultura.
  Postat la 10 feb. 2017, 23:11 de către Webmaster DADR Satu Mare
 • INFORMARE Guvernul a aprobat vineri 27 Ianuarie 2017 printr-o hotarare o schema de ajutor de minimis destinata producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice, in vederea cultivarii de tomate in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona. Cererile si documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la Directiile pentru Agricultura Judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform  SCHEMEI TOMATE  -  FLUX PROCEDURAL – SCHEMA postata pe site-ul D.A.J Satu Mare in link-ul ,,Programe si strategii”.30.01.2017
  Postat la 10 feb. 2017, 23:06 de către Webmaster DADR Satu Mare
Se afișează postările 1 - 5 din 88. Vizualizați mai multe »