Calcul norme de venit


  
CALCUL NORME DE VENIT 2016CALCUL NORME DE VENIT 2015 

Aprobarea pe anul 2015 a preturilor medii ale principalelor produse agricole reprezentand venituri din cedarea folosintei bunurilor (arenda)