Comunicate


 
Add to Google


Programul MICII GRADINARI

postat 19 feb. 2021, 03:35 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 19 feb. 2021, 03:35 ]


INFORMARE În atenția operatorilor economici care activează în sistemul de agricultură ecologică

postat 19 feb. 2021, 03:26 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 19 feb. 2021, 03:29 ]

Vă informăm că termenul limită  de înregistrare a operatorilor  în  sistemul de agricultură ecologică conform art .2 alin. (1) din  O.M.A.D.R. nr 1253/2013, pentru 

 ANUL 2021 este 17 MAI (inclusiv). Prin excepție de la prevederile alin. (1) iși pot înregistra  activitatea până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, operatorii  care se înregistrează pentru prima dată în sistem și nu  solicită sprijin financiar pe Masura 11 agricultura ecologică.

COMUNICAT În atenția operatorilor economici titulari de atestate de produs tradițional

postat 10 sept. 2020, 00:22 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 sept. 2020, 00:23 ]

Urmare publicării în Monitorul Oficial nr. 538/2020 a Ordinului nr. 112/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătații și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. IV din actul normativ menționat anterior:

,,Operatorii economici titulari de atestate de produs tradițional eliberate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anterior intrării în vigoare a prezentului ordin au obligația de a solicita preschimbarea acestora până la data de 31.12.2020. Cererea de preschimbare va fi însoțită de atestatul de produs tradițional deținut, în original și de autorizarea/înregistrarea sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor.”


INFORMARE În atenția apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020

postat 9 sept. 2020, 10:52 de Webmaster DADR Satu Mare

Urmare publicării în Monitorul Oficial nr. 792/31.08.2020 a H.G. nr. 716/27.08.2020 privind privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol", vă comunicăm următoarele:
Beneficiarii acestei măsuri sunt:
a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultori, persoane juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Sprijinul acordat va fi de 25 lei/familie de albine, iar pentru a putea beneficia de ajutorul de minimis, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanăPotențialii beneficiarii vor depune personal la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Satu Mare până pe data de 15 septembrie 2020 (inclusiv) cererea (formular tip) însoţită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie actuală;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

Potențialii beneficiari se pot adresa pentru relații suplimentare la DAJ Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Lăcrămioarei, nr. 37 , persoană de contact: jr. Crișan Marcel, tel: 0261-711800.

Proceduara de lucru pe durata restrictiilor cauzate de evolutia infectiei cu Coronavirus SAR-CoV-2

postat 17 mar. 2020, 05:31 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 17 mar. 2020, 05:31 ]

Comunicat program de lucru

postat 16 mar. 2020, 04:58 de Webmaster DADR Satu Mare

Detalii privind metodologia/procedura de obtinere a codului NATO

postat 15 ian. 2020, 23:11 de Webmaster DADR Satu Mare

1-10 of 127