Comunicate


 
Add to Google


Sfintele sărbători ale Anului Nou 2018 ne oferă plăcutul prilej de a vă ura multă sănătate, fericire, un an nou plin de realizări şi bucurii.

postat 29 dec. 2017, 02:56 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 29 dec. 2017, 02:56 ]


Depunerea cererilor pentru accesarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

postat 21 aug. 2017, 06:43 de Webmaster DADR Satu Mare

        In baza HG nr. 500 din 13 iulie 2017  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii",   Directia pentru Agricultura Județeană Satu Mare invita benficiarii eligibili pentru depunerea cererilor pentru accesarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, conform actului normativ mentionat.

Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa se adreseze in scris la E-mail: dadr.sm@madr.ro sau la telefon: 0261-710064 / 0261712715/0261711800 sau pot consulta HG nr. 500/13.07.2017 din sectiunea ,,Legislatie”de  pe site-ul institutiei   www.dadr-sm.ro.

Modelul de cerere si declarație -,,Anexa 1 hg 500 lână” se gasesc pe site-ul institutiei  la sectiunea ,,FORMULARE TIPIZATE”.


01.08.2017

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

postat 14 mar. 2017, 00:57 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 14 mar. 2017, 01:10 ]

    Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.
Astfel, din datele extrase din bazele de date administrate de Agenţia de Plăţi, ținând cont de precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare (CMEF) conform cărora angajamentele aplicate pe aceeaşi suprafaţă agricolă pot contriui la unul sau mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezultă că pe perioada anterioară de programare, plăţile acordate în cadrul măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la:

menținerea biodiversităţii – 6,073 mil. ha;
calitatea solului – 864 mii ha;
calitatea apei – 2,186 mil. ha;
evitarea izolării şi abandonării terenurilor – 6,014 mil. ha;
diminuarea schimbărilor climatice – 1,431 mil. ha.
Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în România începând cu anul 2015. Alocările acestor măsuri sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt diponibile sume de cca. 2,66 mld. euro (Măsura 10 – 1,071 mld. euro, Măsura 11 – 236,42 mil. euro, Măsura 13 – 1,355 mld. euro).

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenţi care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor:

pliant informativ privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017,
pliant informativ privind completarea electronică a cererii unice de plată pentru anul 2017 folosind IPA Online,
pliant informativ privind normele de eco-condiţionalitate aplicabile în anul 2017,
afişe informative privind plățile compensatorii acordate în cadrul măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020,
broşura informativă privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală (măsurile de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole în anul 2017,
lista zonelor eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020,
hărţile, la nivel judeţean şi regional, cu încadrarea unităţilor administrativ-teritoriale în zonele eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, indicănd arondarea acestora pe Centre Locale APIA,
Ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020,
Calendarele de aplicare a lucrărilor agricole pe pajişti permanente şi pe terenuri arabile, în corelare cu obligaţiile prevăzute de angajamentele de agro-mediu şi climă prevăzute de pachetele Măsurii 10,
modelele de caiete de agro-mediu şi pentru agricultura ecologică, însoţite de instrucţiuni de completare, adresate beneficiarilor Măsurii 10 şi Măsurii 11 din PNDR 2014-2020
broşura conţinând unele specii de plante care pot fi utilizate ca indicatori pentru pajiştile cu înaltă valoare naturală (HNV) din România,
Broşura conţinând speciile de plante utilizate ca indicatori de management (intensiv sau extensiv) al pajiștilor permanente cu înaltă valoare naturală (HNV) din Romania
Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă în anul 2017 se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală Judeţene şi la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceste informaţii sunt disponibile şi în mediul online:

pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro),
pe site-ul AFIR (www.afir.info),
pe site-ul APIA (www.apia.org.ro).
Pentru a aduce aceste informaţii cât mai aproape de fermieri, în perioada imediat următoare se va desfăşura o amplă campanie de distribuire a documentelor enumerate anterior la instituţii şi parteneri ai MADR care activează la nivel naţional, regional, judeţean sau local.

În cadrul acestei campanii, MADR şi instituţiile responsabile cu implementarea măsurilor de mediu şi climă (APIA şi AFIR) vor încerca prin informările postate pe site-urile proprii să prezinte informaţiile de detaliu privind modul de accesare şi condiţiile de implementare ale angajamentelor, astfel încât să se asigure cele mai bune condiţii pentru creşterea gradului de accesare al acestor măsuri, dar şi creşterea calităţii implementării ca rezultat al unei bune informări a beneficiarilor.

   

DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE IN PROGRAMUL DE SUSTINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE

postat 11 feb. 2017, 01:20 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 11 feb. 2017, 01:20 ]

Sunt asteptati la sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Satu Mare pentru depunerea cererilor de inscriere in program toti potentialii beneficiari eligibili, conform H.G. nr.39 din 27 ianuarie 2017 publicata in M.O. nr.93 din 1 februarie 2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”.

Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa se adreseze in scris la E-mail: dadr.sm@madr.ro sau la telefon: 0261-710064 / 0261712715/0261711800 sau pot consulta H.G. nr. 39/27.01.2017 din sectiunea ,,Legislatie”de  pe site-ul institutiei   www.dadr-sm.ro.

Model cerere tip pentru inscriere in program tomate si Declaratie ajutor minimis tomate, necesare  la HG nr. 39/27.01.2017 se gasesc pe site-ul institutiei  la sectiunea ,,FORMULARE TIPIZATE”.Director Executiv,

Dr.ing. Cioltean Ioan
08.02.2017  


Programul de Guvernare pentru agricultura

postat 10 feb. 2017, 23:11 de Webmaster DADR Satu Mare

In atasament gasiti Programul de Guvernare pentru agricultura.

INFORMARE

postat 10 feb. 2017, 23:05 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 feb. 2017, 23:06 ]

Guvernul a aprobat vineri 27 Ianuarie 2017 printr-o hotarare o schema de ajutor de minimis destinata producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice, in vederea cultivarii de tomate in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona.
Cererile si documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la Directiile pentru Agricultura Judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform  SCHEMEI TOMATE  -  FLUX PROCEDURAL – SCHEMA postata pe site-ul D.A.J Satu Mare in link-ul ,,Programe si strategii”.

30.01.2017

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă multă căldură în suflet şi în casă, bucurie în inimă, multă sănătate, fericire şi prosperitate.

postat 24 dec. 2016, 13:45 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 24 dec. 2016, 13:45 ]


Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să aducă multă căldură în suflet şi în casă, bucurie în inimă, multă sănătate, fericire şi prosperitate.

LA  MULŢI  ANI  2017 !
Directia pentru Agricultura Judeteana Satu Mare


ANUNT DE INTERES PUBLIC

postat 24 oct. 2016, 00:20 de Webmaster DADR Satu Mare

ANUNT DE INTERES PUBLIC

 

         

 

             In baza HG nr. 723/05.10.2016 incepand cu data de 14.10.2016, Directia pentru Agricultura Satu Mare primeste cererile benficiarilor eligibili pentru obtinerea ,,Ajutorului de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate  de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne.”

 

Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 11 noiembrie 2016.

 

 

            Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa se adreseze in scris la E-mail: dadr.sm@madr.ro sau la telefon: 0261-710064 / 0261712715/0261711800 sau pot consulta HG nr. 723/05.10.2016 din sectiunea ,,Legislatie”de  pe site-ul institutiei   www.dadr-sm.ro.

 

 

 

Model cerere, angajament si acte necesare  la HG nr. 723/05.10.2016 se gasesc pe site-ul institutiei  la sectiunea ,,FORMULARE TIPIZATE”.

 

 

 

19.10.2016

COMUNICAT ATENTIONARE/INFORMARE populatia si agentii economici cu profil zootehnic care cresc porci

postat 23 oct. 2016, 23:57 de Webmaster DADR Satu Mare

COMUNICAT

 

ATENTIONARE/INFORMARE

populatia si agentii economici  cu profil zootehnic care cresc porci

 

Potrivit adresei Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 296034/06.10.2016 va atentionam/informam ca exista posibilitatea aparitiei  pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei.

Agentii economici  cu profil zootehnic care cresc porci trebuie sa colaboreze cu medicii veterinari concesionari pentru prevenirea sau confirmarea suspiciunilor de imbolnavire.

In aceeasi masura  populatia  trebuie sa ia legatura cu Directia Sanitar Veterinara judeteana care poate preleva probe pentru analize de laborator.

Pentru suspiciuni sau cazuri confirmate, va rugam sa ne comunicati in scris la e-mail: dadr.sm@madr.ro. sau la  Fax: 0261-715350.

                                               

                                               

Director executiv,

Dr. Ing.  Ioan CIOLTEAN

 

 

 

 

07.10.2016

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC

postat 26 iun. 2016, 23:51 de Webmaster DADR Satu Mare

ANUNT DE INTERES PUBLIC

Avand in vedere solicitarea Hipermarket Auchan Satu Mare inregistrata la DA.J. Satu Mare sub nr.3483/2016, Directia pentru Agricultura Satu Mare,  aduce la cunostinta producatorilor din judetul Satu Mare  urmatoarea informatie:
Auchan România lanseaza un proiect destinat producătorilor ’’români’’
 ‘’alimentari şi nealimentari’’, prin care va pune la dispoziţia acestora  reţeaua sa de hipermarketuri pentru desfacerea produselor fabricate în  România.
In acest sens, Auchan organizeaza in mai multe orase cate un eveniment de intalniri directe si individuale ale producatorilor cu reprezentantii Auchan specializati in domeniul achizitiilor de produse, in scop de cunoastere, de a analiza posibilitatea unei colaborari si de a stabili  pasii urmatori ai parteneriatelor. 
Evenimentul se va desfăşura în  perioada 4-8 iulie, în datele şi locaţiile de mai jos:

- 4 iulie Timişoara între orele 9-18 la Hotel Oxford, din Strada Garofiţei
26, Timişoara 300311
- 4 iulie Cluj-Napoca între orele 9-18 la Hotel Ramada Cluj, Calea Turzii
43-49, Cluj-Napoca 400193
- 6 iulie Sibiu între orele 9-18 la Hotel Ramada Sibiu, Strada Emil Cioran 2,
Sibiu 550025
- 6 iulie Suceava între orele 9-18 la Hotel Zamca, Strada Zamca 28, Suceava
720214
- 6 iulie Baia Mare între orele 9-18 la Hotel Mara Baia Mare, Bd Unirii
no.11, 430271 Baia Mare*
- 8 iulie Constanţa între orele 9-18 la Hotel Ibis Constanta Mircea cel
Batran BLD 39B-41, Constanţa 900658
- 8 iulie Craiova între orele 9-18 la Hotel Emma West, din Strada Calea
Severinului, nr 3 B, Craiova
- 8 iulie Bucureşti între orele 9-18 la sediul central Auchan România, Strada
Braşov, nr 25, Sala 1, etaj 2, Sector 6, Bucureşti
21.06.2016

1-10 of 89