Comunicate


 
Add to Google


Oferta stoloni capsuni ICDP-Pitesti Maracineni

postat 28 apr. 2015, 01:38 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 28 apr. 2015, 01:39 ]

Sărbători Fericite!

postat 10 apr. 2015, 02:23 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 apr. 2015, 02:23 ]

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra tuturor sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfânta de Paşte să vă umple sufletele cu linişte şi să vă aducă numai fericire alături de cei dragi. Directia pentru Agricultura Satu Mare Satu Mare vă urează Sărbători Fericite!COMUNICAT DE PRESA - AMENAJAMENTUL PASTORAL

postat 7 apr. 2015, 09:36 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 7 apr. 2015, 09:36 ]


   COMUNICAT DE PRESA

AMENAJAMENTUL  PASTORAL
        
Avand in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 78 din 4  februarie 2015 privind modificarea şi completarea  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărarea  Guvernului nr. 1064/2013, in vederea întocmirii proiectelor de ,,Amenajament pastoral”, la nivelul judeţului Satu Mare s-a constituit un grup de lucru format din: specialişti din cadrul primăriilor, al Direcţie pentru Agricultură Satu Mare şi din cadrul Camerei Agricole Satu Mare aflată în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare si specialişti din cadrul Inspectoratului teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Satu Mare.Grupul de lucru isi desfasoare activitatea la sediul Camerei Agricole Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.13, Mun. Satu Mare. Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; b) descrierea solului şi a florei; c) capacitatea de păşunat a pajiştii; d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative.  
Proiectul de amenajament pastoral se intocmeste cu respectarea ghidului - cadru elaborat de către Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Brasov, iar Comisia pentru verificarea si propunerea spre aprobarea diretorului executiv al DAJ Satu Mare a Proiectelor de amenajamente pastorale, va verifica modul de intocmire a amenajamentelor pastorale (datele tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral) şi intocmesc un registru cu suprafeţele de pajişti pe proprietari, pe unităţi administrativ - teritoriale şi centralizat pe judet.  
Proiectul de amenajament pastoral se întocmeste în două exemplare, unul pentru Consiliul local şi unul pentru Direcţia pentru Agricultură Satu Mare şi se actualizează la o perioadă de 10 ani.


30.03.2015

COMUNICAT DE PRESA

postat 23 mar. 2015, 02:26 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 mar. 2015, 02:26 ]

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Compartimentul Presă şi Relaţii Publice


   COMUNICAT DE PRESA

                

In baza Legii nr.145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a petei produselor din sectorul agricol  publicata in Monitorul Oficial nr.794 din 31 octombrie 2014 cu data intrarii in vigoare 3 noiembrie 2014, precizam urmatoarele:

Certificatele de producator emise in temeiul HG nr.661/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pot fi utilizate pana la expirarea perioadei de valabiltate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii 145/2014.
Procedura de obtinere a atestatului de producator se face cu respectarea Cap. II din Legea 145/2014.
In cazul entiitatilor care fac verificarile prevazute la art. 4, alin (1), rezultatul acestora se consemneaza in cadrul unui aviz consultativ care se elibereaza gratuit indiferent daca silicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producator sau respingerea solicitarii.
Atestatul de producator se elibereaza de catre primar in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz, constituite potrivit legii si organizate la nivel local si judetean care se inregistreaza la primariile comunelor, oraselor sau municipiilor si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop. 
Pentru primariile la care nu s-a inregistrat nici o structura asociativa, prevedrrile din lege se duc la indeplinire de catre o entitate teritoriala din subordine sau in coordonare stabilita in conditiile legii in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau de Consiliul Judetean, dupa caz.
In vederea inrergistrarii structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura depun la primariile la care solicita inregistrarea urmatoarele documente:
a. Certificat de Inregistrare Fiscala;
b. Hotararea Judecatoreasca definitiva de constituire;
c. STATUTUL CARE SA PREVADA EXERCITAREA DE ATRIBUTII PRIVIND FURNIZAREA  DE SERVICII DE CONSULTANTA, INFORMAREA SI CERTIFICREA CALITATII DE PRODUCATOR A FERMIERILOR;
d. Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finatelor Publice, cu exceptia structurilor  asociative constituite in cursul anului in care se solicita inregistrarea la primarie;
e. DOCUMENTUL CARE ATESTA AFILIEREA LA O ORGANIZATIOE/FEDERATIE/CONFEDERATIE REPREZENTATIVA LA NIVEL NATIONAL, DUPA CAZ.
Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la structurile si entitatile inregistrate prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la primnarii, precum si prin publicarea pe paginile de internet ale U.A.T.-urilor.
ELIBERAREA ATESTATULUI  DE PRODUCATOR CU INCALCAREA DISPOZITIILOR LEGII NR.145/2014 ATRAGE DUPA SINE NULITATEA ACESTUIA.

Informare potentiali cultivatori de soia conventionala in anul 2015

postat 16 mar. 2015, 08:11 de Webmaster DADR Satu Mare

COMUNICAT DE PRESA NOUTATI LEGISLATIVE

postat 1 mar. 2015, 03:32 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 1 mar. 2015, 03:32 ]

COMUNICAT DE PRESA

                NOUTATI LEGISLATIVE


Directia pentru Agricultura Satu Mare, in virtutea atributiilor din domeniul implementarii politicilor agricole, va aduce la cunostinta  ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 124 din 18 februarie 2015  a fost publicata Hotararea  Guvernului nr. 78 din 4 februarie 2015 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararrea Guvernului nr.1064/2013.
Data intrarii in vigoare a HG mai sus mentionata este 18 februarie 2015.

24.02.2015

COMUNICAT DE PRESA - PLATI EFECTUATE PENTRU AJUTOARELE DE MINIMIS

postat 10 ian. 2015, 16:21 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 ian. 2015, 16:22 ]

  

            Directia pentru Agricultura Satu Mare a incheiat efectuarea platilor in contul celor 22 de beneficiari care au depus cereri in baza HG nr. 873/2014  in vederea acordarii ajutoarelor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci de reproductie din rase specializate. S-a solicitat sprijin financiar reprezentând ajutor de minimis pentru 325 capete berbeci, iar  suma totala platita este de 808.688,95 lei.

            De asemenea s-a incheiat efectuarea platilor in contul celor  97 de beneficiari care au depus cereri in baza HG nr. 867/2014 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol. S-a solicitat sprijin pentru un  numar de 11234 familii de albine, iar suma totala platita este de 74.149,79 lei.

                                

                                                           

 

 

30.12.2014

  

Sarbatori Fericite!

postat 23 dec. 2014, 10:20 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 dec. 2014, 10:21 ]

Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotia Craciunului prin dragoste.
Directia pentru Agricultura Satu Mare va ureaza Sarbatori Fericite!


COMUNICAT DE PRESA SIMPOZION MANGALITA

postat 26 nov. 2014, 13:48 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 26 nov. 2014, 13:48 ]

COMUNICAT DE PRESA

 

SIMPOZION MANGALITA

 

In data de 21 noiemnbrie 2014 orele 1000, in Sala de sedinta a Primariei Satu Mare va avea loc SIMPOZIONUL cu Temele:,,Cresterea porcilor din rasele Mangalita si Bazna” , ,,Ordinul nr.724/2013 privind atestarea produselor traditionale” si ,,Diverse”, iar la final Conferinta de presa.

Evenimentul este organizat de Asociatiile Producatorilor de Produse Traditionale si Ecologice din judetele Maramures si Satu Mare.

Din partea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale participa Domnul Director General Neata Gheoghe si reprezentantii structurilor judetene ale M.A.D.R.: D.A.J si  U.A.R.Z.

Dupa Simpozion se va vizita Targul de produse traditionale din Satu Mare si standurile procesatorilor de carne din rasa Mangalita din judetele Satu Mare si Maramures.

Sunt invitati la Simpozion  toti crescatorii si potentialii crescatori de porci din rasa Mangalita, precum si producatorii de produse traditionale si ecologice.

Au fost invitati sa participe crescatorii de porci din rasa Mangalita din judetele: Satu Mare, Maramures, Bihor si Cluj.

 

                                   

                                                           

                                                                

 

19.11.2014

  

1-10 of 74