Comunicate


 
Add to Google


ANUNT DE INTERES PUBLIC

postat 10 mai 2016, 14:54 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 mai 2016, 14:54 ]

TERMENUL PENTRU INREGISTRAREA OPERATORILOR IN  AGRICULTURA ECOLOGICA  PENTRU ANUL 2016

 

 

                       

Directia pentru Agricultura Satu Mare, in virtutea atributiilor din domeniul implementarii politicilor agricole, va aduce la cunostinta  ca  in conformitate cu prevederile art.. 2 alin. (1) din OM nr. 1253/2013 operatorii din sectorul de agricultura ecologica au posibilitatea de a se inregistra pana la data de 16 mai (inclusiv ).  

 

 

                                                           

                                                           

 

 

10.05.2016

Sarbatori Fericite!

postat 1 mai 2016, 03:38 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 1 mai 2016, 03:38 ]

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra tuturor sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfânta de Paşte să vă umple sufletele cu linişte şi să vă aducă numai fericire alături de cei dragi. Directia pentru Agricultura Satu Mare Satu Mare vă urează Sărbători Fericite!


Informare MADR reglementari canepa

postat 4 apr. 2016, 05:34 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 4 apr. 2016, 05:36 ]

COMUNICAT DE PRESA -- PENTRU ANUL 2015 SE PRELUNGESTE TERMENUL PENTRU INREGISTRAREA OPERATORILOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA

postat 27 mai 2015, 04:02 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 27 mai 2015, 04:02 ]

Directia pentru Agricultura Satu Mare, in virtutea atributiilor din domeniul implementarii politicilor agricole, va aduce la cunostinta  ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 333 din 15 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 1017.din 14 mai 2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica.
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1017 din 14 mai 2015, operatorii din sectorul de agricultura ecologica au posibilitatea de a se inregistra pana la data de 30 iulie inclusiv.  Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:  personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin  transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică
 sau   prin asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul  agriculturii care îndeplinesc condiţiile din actul normativ menţionat mai sus, în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică  a asociaţiei.  
Documentele pot fi depuse şi ulterior  înregistrării fişelor de înregistrare, dar nu mai târziu de termenul limită de înregistrare.

22.05.2015

Oferta stoloni capsuni ICDP-Pitesti Maracineni

postat 28 apr. 2015, 01:38 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 28 apr. 2015, 01:39 ]

Sărbători Fericite!

postat 10 apr. 2015, 02:23 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 apr. 2015, 02:23 ]

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra tuturor sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfânta de Paşte să vă umple sufletele cu linişte şi să vă aducă numai fericire alături de cei dragi. Directia pentru Agricultura Satu Mare Satu Mare vă urează Sărbători Fericite!COMUNICAT DE PRESA - AMENAJAMENTUL PASTORAL

postat 7 apr. 2015, 09:36 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 7 apr. 2015, 09:36 ]


   COMUNICAT DE PRESA

AMENAJAMENTUL  PASTORAL
        
Avand in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 78 din 4  februarie 2015 privind modificarea şi completarea  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărarea  Guvernului nr. 1064/2013, in vederea întocmirii proiectelor de ,,Amenajament pastoral”, la nivelul judeţului Satu Mare s-a constituit un grup de lucru format din: specialişti din cadrul primăriilor, al Direcţie pentru Agricultură Satu Mare şi din cadrul Camerei Agricole Satu Mare aflată în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare si specialişti din cadrul Inspectoratului teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Satu Mare.Grupul de lucru isi desfasoare activitatea la sediul Camerei Agricole Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.13, Mun. Satu Mare. Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; b) descrierea solului şi a florei; c) capacitatea de păşunat a pajiştii; d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative.  
Proiectul de amenajament pastoral se intocmeste cu respectarea ghidului - cadru elaborat de către Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Brasov, iar Comisia pentru verificarea si propunerea spre aprobarea diretorului executiv al DAJ Satu Mare a Proiectelor de amenajamente pastorale, va verifica modul de intocmire a amenajamentelor pastorale (datele tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral) şi intocmesc un registru cu suprafeţele de pajişti pe proprietari, pe unităţi administrativ - teritoriale şi centralizat pe judet.  
Proiectul de amenajament pastoral se întocmeste în două exemplare, unul pentru Consiliul local şi unul pentru Direcţia pentru Agricultură Satu Mare şi se actualizează la o perioadă de 10 ani.


30.03.2015

COMUNICAT DE PRESA

postat 23 mar. 2015, 02:26 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 mar. 2015, 02:26 ]

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Compartimentul Presă şi Relaţii Publice


   COMUNICAT DE PRESA

                

In baza Legii nr.145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a petei produselor din sectorul agricol  publicata in Monitorul Oficial nr.794 din 31 octombrie 2014 cu data intrarii in vigoare 3 noiembrie 2014, precizam urmatoarele:

Certificatele de producator emise in temeiul HG nr.661/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pot fi utilizate pana la expirarea perioadei de valabiltate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii 145/2014.
Procedura de obtinere a atestatului de producator se face cu respectarea Cap. II din Legea 145/2014.
In cazul entiitatilor care fac verificarile prevazute la art. 4, alin (1), rezultatul acestora se consemneaza in cadrul unui aviz consultativ care se elibereaza gratuit indiferent daca silicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producator sau respingerea solicitarii.
Atestatul de producator se elibereaza de catre primar in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz, constituite potrivit legii si organizate la nivel local si judetean care se inregistreaza la primariile comunelor, oraselor sau municipiilor si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop. 
Pentru primariile la care nu s-a inregistrat nici o structura asociativa, prevedrrile din lege se duc la indeplinire de catre o entitate teritoriala din subordine sau in coordonare stabilita in conditiile legii in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau de Consiliul Judetean, dupa caz.
In vederea inrergistrarii structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura depun la primariile la care solicita inregistrarea urmatoarele documente:
a. Certificat de Inregistrare Fiscala;
b. Hotararea Judecatoreasca definitiva de constituire;
c. STATUTUL CARE SA PREVADA EXERCITAREA DE ATRIBUTII PRIVIND FURNIZAREA  DE SERVICII DE CONSULTANTA, INFORMAREA SI CERTIFICREA CALITATII DE PRODUCATOR A FERMIERILOR;
d. Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finatelor Publice, cu exceptia structurilor  asociative constituite in cursul anului in care se solicita inregistrarea la primarie;
e. DOCUMENTUL CARE ATESTA AFILIEREA LA O ORGANIZATIOE/FEDERATIE/CONFEDERATIE REPREZENTATIVA LA NIVEL NATIONAL, DUPA CAZ.
Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la structurile si entitatile inregistrate prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la primnarii, precum si prin publicarea pe paginile de internet ale U.A.T.-urilor.
ELIBERAREA ATESTATULUI  DE PRODUCATOR CU INCALCAREA DISPOZITIILOR LEGII NR.145/2014 ATRAGE DUPA SINE NULITATEA ACESTUIA.

Informare potentiali cultivatori de soia conventionala in anul 2015

postat 16 mar. 2015, 08:11 de Webmaster DADR Satu Mare

1-10 of 79