În data de 14 septembrie 2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis Comisiei 
Europene, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, 
cea de-a şaptea propunere oficială de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013. 
Propunerea transmisă Comisiei Europene include modificări substanţiale ale măsurii 313 
„Încurajarea activităţilor turistice”, respectiv:  
 creşterea intensităţii sprijinului; 
 revizuirea criteriilor de selecţie; 
 revizuirea criteriilor de eligibilitate; 
 armonizarea programelor în domeniul turismului, derulate din fonduri comunitare  şi 
naţionale. 
Propunerile de modificare ale fişei măsurii 313 din cadrul PNDR vin în sprijinul potenţialilor 
beneficiari, prin îmbunătăţirea condiţiilor de accesare a măsurii contribuind, totodată, la 
creşterea absorbţiei fondurilor europene. 
Dat fiind faptul că în prezent, propunerea de modificare a PNDR se află în faza de analiză a 
Comisiei Europene, Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale  anunţă anularea celei de-a 
doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsura 313  „Încurajarea activităţilor 
turistice”. 
Noul calendar aferent anului 2012 va fi stabilit în cadrul Comitetului de Monitorizare, ai cărui 
membri se vor reuni în data de 20 decembrie 2011.