Comunicate‎ > ‎

Anunţ privind reprogramarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”

postat 21 nov. 2011, 07:48 de Cortel Cosmin
n data de 14 septembrie 2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis Comisiei 
Europene, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, 
cea de-a  şaptea propunere oficială de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013. 
Propunerea transmisă Comisiei Europene include modificări substanţiale ale măsurii 112
„Instalarea tinerilor fermieri”, respectiv: 
    creşterea plafonului maxim al primei de instalare de la 25.000 la 40.000 Euro şi 
modificarea sprijinului minim acordat de la 10.000 la 12.000 Euro pentru o 
exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE; 
    modificarea condiţiilor privind nivelul minim de pregătire profesională a 
beneficiarilor măsurii. 
În condiţiile în care în prezent propunerea de modificare a PNDR se află în faza de analiză a 
Comisiei Europene, Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale anunţă amânarea sesiunii de 
depunere a proiectelor pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” programată pentru luna 
noiembrie 2011,  şi reprogramarea acesteia pentru  perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 
2012.  
Ghidul Solicitantului pentru măsura 112 va conţine precizări legate de faptul că noile condiţii 
privind creşterea plafoanelor primei de instalare pentru tinerii fermieri şi modificarea condiţiilor 
privind nivelul minim de pregătire profesională, vor fi aplicabile începând cu sesiunea noiembrie 
2011 - ianuarie 2012,  sub rezerva aprobării ulterioare a acestora de către Comisia 
Europeană. 
Comments