Comunicate‎ > ‎

COMUNICAT DE PRESA

postat 23 mar. 2015, 02:26 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 mar. 2015, 02:26 ]
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Compartimentul Presă şi Relaţii Publice


   COMUNICAT DE PRESA

                

In baza Legii nr.145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a petei produselor din sectorul agricol  publicata in Monitorul Oficial nr.794 din 31 octombrie 2014 cu data intrarii in vigoare 3 noiembrie 2014, precizam urmatoarele:

Certificatele de producator emise in temeiul HG nr.661/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pot fi utilizate pana la expirarea perioadei de valabiltate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii 145/2014.
Procedura de obtinere a atestatului de producator se face cu respectarea Cap. II din Legea 145/2014.
In cazul entiitatilor care fac verificarile prevazute la art. 4, alin (1), rezultatul acestora se consemneaza in cadrul unui aviz consultativ care se elibereaza gratuit indiferent daca silicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producator sau respingerea solicitarii.
Atestatul de producator se elibereaza de catre primar in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz, constituite potrivit legii si organizate la nivel local si judetean care se inregistreaza la primariile comunelor, oraselor sau municipiilor si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop. 
Pentru primariile la care nu s-a inregistrat nici o structura asociativa, prevedrrile din lege se duc la indeplinire de catre o entitate teritoriala din subordine sau in coordonare stabilita in conditiile legii in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau de Consiliul Judetean, dupa caz.
In vederea inrergistrarii structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura depun la primariile la care solicita inregistrarea urmatoarele documente:
a. Certificat de Inregistrare Fiscala;
b. Hotararea Judecatoreasca definitiva de constituire;
c. STATUTUL CARE SA PREVADA EXERCITAREA DE ATRIBUTII PRIVIND FURNIZAREA  DE SERVICII DE CONSULTANTA, INFORMAREA SI CERTIFICREA CALITATII DE PRODUCATOR A FERMIERILOR;
d. Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finatelor Publice, cu exceptia structurilor  asociative constituite in cursul anului in care se solicita inregistrarea la primarie;
e. DOCUMENTUL CARE ATESTA AFILIEREA LA O ORGANIZATIOE/FEDERATIE/CONFEDERATIE REPREZENTATIVA LA NIVEL NATIONAL, DUPA CAZ.
Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la structurile si entitatile inregistrate prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la primnarii, precum si prin publicarea pe paginile de internet ale U.A.T.-urilor.
ELIBERAREA ATESTATULUI  DE PRODUCATOR CU INCALCAREA DISPOZITIILOR LEGII NR.145/2014 ATRAGE DUPA SINE NULITATEA ACESTUIA.