Comunicate‎ > ‎

COMUNICAT DE PRESA - AMENAJAMENTUL PASTORAL

postat 7 apr. 2015, 09:36 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 7 apr. 2015, 09:36 ]

   COMUNICAT DE PRESA

AMENAJAMENTUL  PASTORAL
        
Avand in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 78 din 4  februarie 2015 privind modificarea şi completarea  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărarea  Guvernului nr. 1064/2013, in vederea întocmirii proiectelor de ,,Amenajament pastoral”, la nivelul judeţului Satu Mare s-a constituit un grup de lucru format din: specialişti din cadrul primăriilor, al Direcţie pentru Agricultură Satu Mare şi din cadrul Camerei Agricole Satu Mare aflată în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare si specialişti din cadrul Inspectoratului teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Satu Mare.Grupul de lucru isi desfasoare activitatea la sediul Camerei Agricole Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.13, Mun. Satu Mare. Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; b) descrierea solului şi a florei; c) capacitatea de păşunat a pajiştii; d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative.  
Proiectul de amenajament pastoral se intocmeste cu respectarea ghidului - cadru elaborat de către Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Brasov, iar Comisia pentru verificarea si propunerea spre aprobarea diretorului executiv al DAJ Satu Mare a Proiectelor de amenajamente pastorale, va verifica modul de intocmire a amenajamentelor pastorale (datele tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral) şi intocmesc un registru cu suprafeţele de pajişti pe proprietari, pe unităţi administrativ - teritoriale şi centralizat pe judet.  
Proiectul de amenajament pastoral se întocmeste în două exemplare, unul pentru Consiliul local şi unul pentru Direcţia pentru Agricultură Satu Mare şi se actualizează la o perioadă de 10 ani.


30.03.2015