Comunicate‎ > ‎

DECLARATIA de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2012 – 2015

postat 14 iul. 2012, 08:02 de Webmaster DADR Satu Mare
D.A.J. Satu Mare in calitatea sa de serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Luind act de solicitarea M.A.D.R. nr. 30084/19.06.2012 privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012 – 2015, precum si adoptarea Stategiei Nationale Anticoruptie;

Recunoscand rezultatele inregistrate pana in prezent de catre institutiile si organismele cu atributii in prevenirea si combaterea coruptiei;

Condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si exprima in mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticoruptie prin mijloacele legale corespunzatoare in vederea:

- asigurarii implementarii cadrului legislativ anticoruptie;
- sprijinirii indeplinirii masurilor din cadrul Planului de Actiune pentru implementarea Stategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012 – 2015.
In acest scop, Directorul executiv al D.A.J. Satu Mare constatand vointa politica de sustinere a luptei anticoruptie, promovand valorile fundamentale privind: integritatea, prioritatea interesului public, transparenta  procesului decizional si asigurarea accesului neingradit la informatiile de interes public, adopta prezenta declaratie, prin care:

1. sprijina principiile si obiectivele Strategiei Nationale Anticoruptie;
2. isi asuma indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva a D.A.J Satu Mare;
3. sustine si promoveaza adoptarea cadrului legislativ anticoruptie ce vizeaza, in principal, prevenirea coruptiei in institutiile publice, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea coruptiei prin masuri administrative si penale, aprobarea planurilor sectoriale si dezvoltarea sistemului national de monitorizare a SNA;
4. autoevalueaza periodic, semestrial si informeaza M.A.D.R. asupra gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii (enumerate in anexa nr. 2 la HG nr. 215 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012 – 2015).
Aceasta declaratie a fost adoptata de D.A.J. Satu Mare in sedinta din 03.07.2012, in conformitate cu Art.112 alin (8) din R.O.I. al D.A.J. Satu Mare.
Director executiv
                  Dr. Ing. Ioan CIOLTEAN

ĉ
Webmaster DADR Satu Mare,
14 iul. 2012, 08:02
Comments