Comunicate‎ > ‎

INFORMARE În atenția apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020

postat 9 sept. 2020, 10:52 de Webmaster DADR Satu Mare
Urmare publicării în Monitorul Oficial nr. 792/31.08.2020 a H.G. nr. 716/27.08.2020 privind privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol", vă comunicăm următoarele:
Beneficiarii acestei măsuri sunt:
a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultori, persoane juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Sprijinul acordat va fi de 25 lei/familie de albine, iar pentru a putea beneficia de ajutorul de minimis, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanăPotențialii beneficiarii vor depune personal la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Satu Mare până pe data de 15 septembrie 2020 (inclusiv) cererea (formular tip) însoţită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie actuală;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

Potențialii beneficiari se pot adresa pentru relații suplimentare la DAJ Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Lăcrămioarei, nr. 37 , persoană de contact: jr. Crișan Marcel, tel: 0261-711800.