Comunicate‎ > ‎

INFORMATII AGRICULTURA ECOLOGICA

postat 14 mai 2012, 00:12 de Webmaster DADR Satu Mare

,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură este similar cu termenii ,,agricultură organică”                 sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre.                                                        Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele acesteia.

Înainte ca producătorii să înceapă desfăşurarea unei activităţi în acest domeniu au obligaţia să se înregistreze la M.A.D.R. Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică este obligatorie, în fiecare an, pana la data de 31 mai, prin completarea Fişelor de înregistrare în agricultura ecologică, disponibile la Direcţiile pentru Agricultură Judeţeana, în perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea, la responsabilii judeţeni pentru agricultura ecologică. Procedura de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică este reglementată prin Ordinul nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu completările şi modificările ulterioare.

Fişele de înregistrare vor fi însoţite de contractul încheiat între operator şi organismul de

inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare. Lista organismelor de inspecție şi certificare aprobate de M.A.D.R pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, se afla pe site-ul MADR si la fiecare Directie Agricola Judeteana.

Fişele de înregistrare a operatorilor se avizează şi se aprobă de către direcţiile pentru

agricultură  judeţene. Fişele de înregistrare aprobate sunt transmise în original operatorului, iar o copie se păstrează la Direcţia pentru Agricultură.

Direcţiile pentru agricultură  judeţene  vor transmite MADR, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică.

Urmare a procesului de înregistrare, M.A.D.R elaborează în fiecare an Lista operatorilor din agricultura ecologică care este pusă la dispoziţia celor interesaţi.

Conform Hotararii 759/2010, se acorda un ajutor specific sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră, (pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică) care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică si se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică - perioadă numită  conversie - în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

 

Comments