Comunicate‎ > ‎

Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole

postat 9 apr. 2012, 02:32 de Webmaster DADR Satu Mare


Directiva 91/676/ EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a fost transpusă în legislaţia românesca prin HG 964/200 care aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.
HG 964/2000 prevede ca Romania să reexamineze, revizuiască sau completeze, cel puţin o dată la 4 ani, lista cu zonele vulnerabile la nitraţi desemnate pentru a ţine cont de schimbările şi de factorii surveniţi de la desemnarea precedentă.
Ca urmare, în MO nr. 851/18.12.2008 a fost publicat O.M. MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.
În conformitate cu art. 6, alin.(1) din Planul de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin H.G.nr.964/2000 odată cu noua desemnare se revizuiesc programele de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.
Ca urmare, Comisia Interministerială pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a aprobat Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi prin Decizia nr. 21130/DC/14.10.2010.
Alăturat prezentăm Decizia, Programul de acţiune şi Anexele nr. 1-9.
» Decizia
   [ Format PDF, 47 Kb ]
» Programul de acţiune
   [ Format PDF, 76 Kb ]
» Anexe
   [ Format PDF, 5,55 Mb ]
Comments