Comunicate‎ > ‎

CAMPANIA DE PROMOVARE 2019

postat 22 feb. 2019, 07:58 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 22 feb. 2019, 08:00 ]

http://www.madr.ro/promovare-produselor-agroalimentare/campania-de-promovare-2019.html

                                     1)   CAMPANIA DE PROMOVARE 2019,

                                                                 RESPECTIV

                                   2)  PROMOVARE PRODUSE AGROALIMENTARE

 

1)  Campania de promovare 2019

CERERE DE PROPUNERI
programe simple, programe multinaţionale

Cererile de propuneri pentru programe simple și, respectiv, multinaționale, au fost publicate la data de 15.01.2019 în Jurnalul Oficial al UE, Seria C:

 1. Cerere de propuneri programe simple     (JOUE 2019/C 18/04)
 2. Cerere de propuneri programe multinaţionale (JOUE 2019/C 18/05)

Cererile de propuneri se adresează unei game largi de organisme, cum ar fi organizațiile profesionale și interprofesionale, grupurile și organizațiile de producători, precum și organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv activitățile de promovare. Programele simple pot fi depuse de una sau mai multe organizații din aceeași țară UE; programele multinaționale provin de la cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau din una sau mai multe organizații europene.

Cererile de propuneri oferă informații privind contextul general, prioritățile tematice, bugetul  disponibil defalcat pentru fiecare temă în parte, criteriile de eligibilitate, acțiunile și tipurile de activități eligibile, criteriile de excludere, selecție și atribuire. De asemenea, sunt oferite indicații privind procedura de depunere a propunerilor de programe.

Propunerile se transmit online până la termenul limită de 16 aprilie 2019, ora 17:00 CET (ora Europei Centrale) prin sistemul electronic destinat participanților creat pe site-ul Comisiei Europene:

 1. PORTALUL FINANȚĂRI ȘI LICITAȚII - PROMAVAREA PRODUSELOR AGRICOLE
 2. GHIDUL SOLICITANTULUI – programe simple
 3. GHIDUL SOLICITANTULUI – programe multinaţionale
 4. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu un singur beneficiar
 5. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu beneficiari multipli
 6. ORIENTĂRI PRIVIND PROCEDURA CONCURENȚIALĂ aplicată pentru selectarea organismelor de punere în aplicare

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (CHAFEA): întrebări frecvente.

Informații suplimentare

Programul de lucru 2019 – tabel sintetic

Programul de lucru pentru 2019 implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 privind acțiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole vizează creșterea numărului de activități destinate atât țărilor terțe, în care există cel mai mare potențial de creștere, cât și pieței interne, în special prin campanii menite să informeze consumatorii cu privire la standardele ridicate ale produselor UE și diferitele sisteme și etichete ale UE privind calitatea (denumirea de origine protejată - DOP, indicația geografică protejată - IGP, specialitatea tradițională garantată - STG).

Suma alocată programelor de promovare care vor fi selectate pentru cofinanțarea UE în 2019 este de 191,6 mil. euro, mai mult cu 12,5 mil. euro mai mult față de bugetul din 2018.

Ca și în anii precedenți, o parte din fondurile destinate campaniilor de promovare din 2019 se adresează anumitor sectoare, cum ar fi producția sustenabilă de orez și sectorul fructelor și legumelor. Acesta din urmă a fost ales în mod specific pentru a promova o alimentație sănătoasă în rândul consumatorilor din UE.

 

 

2)  Promovare produse agroalimentare

 POLITICA UNIUNII EUROPENE
PRIVIND PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

 

„Enjoy, it’s from Europe”: Noua politică de promovare adoptată de Comisia Europeană, care se aplică de la 1 decembrie 2015, urmărește sprijinirea profesioniştilor din sector să pătrundă pe pieţele internaţionale sau să îşi consolideze poziţia pe aceste pieţe şi să sensibilizeze consumatorii europeni la eforturile depuse de agricultorii europeni. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia a pus la dispoziţie mai multe resurse, a majorat rata de cofinanţare şi a redus formalităţile administrative pentru aprobarea programelor.

Prezentare PROMOVARE

Pentru punerea în aplicare integrală a noii politici, Comisia a adoptat acte delegate şi regulamente de punere în aplicare:

Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt:

 • o creştere progresivă a bugetului UE destinat campaniilor de informare şi promovare: ajutoarele europene au crescut de la 61 mil. EUR în bugetul pentru 2013, la 191,6 mil. EUR în anul 2019;
 • rate de cofinanțare UE semnificativ mai mari în comparaţie cu vechea politică (70% pentru programele simple prezentate de o organizaţie dintr-un stat membru, 80% pentru programele multinaţionale şi programele care vizează ţările terţe, 85% pentru programele de criză); întrucât cofinanţarea naţională dispare, se creează condiţii de concurenţă echitabile;
 • punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o mai bună direcţionare a acţiunilor de promovare și ar trebui să conducă la:
         - creşterea numărului programelor care vizează ţările terţe şi a programelor multinaţionale (programe reprezentate de către organizaţii din mai multe state membre) printr-o rată a cofinanţării sporită pentru aceste două categorii;
         - creşterea gradului de informare a consumatorilor din UE cu privire la calităţile produselor agricole europene în general, şi a produselor certificate de sistemele de calitate europene, în special;
 • lărgirea domeniului de aplicare a măsurilor: extinderea categoriilor beneficiarilor eligibili prin includerea organizaţiile de producători; extinderea gamei de produse, în special la produsele agroalimentare prelucrate, cum ar fi, de exemplu, pâinea, pastele sau ciocolata; menţionarea originii şi afişarea mărcilor produselor, în cadrul anumitor limite;
 • simplificarea procedurilor administrative: evaluarea şi selecţia programelor au loc într-o singură etapă în cadrul Comisiei Europene;
 • facilitarea gestionării programelor multinaţionale, elaborate în comun de organizaţii din mai multe state membre, prin intermediul Agenţiei Executive pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente – CHAFEA.

Un element-cheie al noii politici de promovare îl reprezintă stabilirea prin Decizie de punere în aplicare a Comisiei a unui program anual de lucru, prin care sunt prevăzute priorităţile strategice pentru acţiunile de promovare în ceea ce priveşte produsele, sistemele şi pieţele vizate şi bugetele corespunzătoare alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică şi proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunităţi de piaţă şi la nevoile sectorului. Programul anual de lucru este pus în aplicare ca urmare a publicării la începutul fiecărui an, a cererilor de propuneri de programe de promovare.

ć
Webmaster DADR Satu Mare,
22 feb. 2019, 07:59