Informatii de interes public

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);
Conducerea instituţiei publice;
Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ SATU MARE; 
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ SATU MARE; 
Acte normative din domeniul de activitate al DAJ Satu Mare;
Legea functionarului public 188/1999, republicata; 
Structura organizatorică a instituţiei  (vezi organigrama); 
Raportul anual de activitate al DAJ SATU MARE;
Programe şi strategii proprii;
Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului; 
Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ SATU MARE; 
Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, buletine de avertizare, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară; 
Sursele financiare şi bilanţul contabil;
Structura bugetului;
Materiale informative elaborate de DAJ SATU MARE;
Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)