Informatii Unitatea Fitosanitara

Model REGISTRU de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

postat 10 feb. 2015, 09:21 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 10 feb. 2015, 09:21 ]

Autorizatii de utilizarea produselor de protectie a plantelor 2014

postat 20 ian. 2015, 07:43 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 20 ian. 2015, 07:44 ]

Lista Autorizatii'de prestari servicii cu produse de protectie a plantelor 2014

postat 20 ian. 2015, 07:42 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 20 ian. 2015, 07:42 ]

UF Certificate de inregistrare

postat 20 ian. 2015, 07:37 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 20 ian. 2015, 07:40 ]

Acte necesare pentru obţinerea Certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, (depozite fitofarmaceutice)

postat 23 dec. 2014, 10:07 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 dec. 2014, 10:08 ]

Pentru înregistrarea privind activitatea de comerţ cu ridicata (depozite fitofarmaceutice) a
produselor de protecţie a plantelor, solicitanţii (operatorii economici persoane juridice), vor depune la
unitatea fitosanitară următoarele documente:
1. cerere privind obţinerea certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor de proteţie a
plantelor, conform modelului din anexa nr. 4 din Legea nr. 28/2009;
2. copii de pe certificatul constatator, certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni,
eliberate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. copie de pe autorizaţia de mediu eliberată de autoritătile competente conform Hotararii
Guvernului nr. 573/2002, pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor,
cu modificarile ulterioare;
4. copie de pe certificatul de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de
protectie a plantelor pentru personalul încadrat.

         Acte necesare pentru obtinerea Autorizaţiei pentru utilizarea produselor de protecţie a
plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T).
         Pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) şi toxice (T), solicitanţii (operatorii economici persoane juridice), trebuie să depună la
unitatea fitosanitară următoarele documente:
- cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) şi toxice (T) (tipizat);
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie);
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului conform Legii 359/2004
- autorizaţia de mediu (copie);
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea de
utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) (copie);
        Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de
protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de
periculozitate
       Pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor
clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate, solicitanţii (operatorii
economici persoane juridice), trebuie să depună la unitatea fitosanitară următoarele documente:
- cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor (tipizat);
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie);
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului conform Legii 359/2004
- autorizaţia de mediu (copie);
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea de
prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor (copie);
     Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de
protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)
      Pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor clasificate
ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), solicitanţii (operatorii economici persoane juridice), trebuie să depună la
unitatea fitosanitară următoarele documente:
- cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor
(tipizat);
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie);
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului conform Legii 359/2004
- autorizaţia de mediu (copie);
- autorizaţia pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi
toxice (T) (copie).
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea
de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor (copie);
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea
de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) (copie);

Informare privind substanta activa EPOXICONAZOL

postat 23 dec. 2014, 10:06 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 dec. 2014, 10:10 ]

Satu Mare 08.12.2014   Nr. 562

      Ca urmare a aplicarii Regulamentului (CE) 944/2013 de modificare, în vederea adaptarii la progresul tehnic si stiintific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, substanta activa           -EPOXICONAZOL,    respectiv urmatoarele produse de protectie a plantelor – fungicide, produse BASF: 

-ALLEGRO; 
-CAPALO; 
-DUETT ULTRA; 
-OPERA; 
-OPERA MAX; 
-OSIRIS; 
-SOPRANO 125 SC;
-TANGO SUPER, 
vor fi clasificate de la 01.01.2015 ca Toxice (T), deci trec de la clasificarea actuala Xn la T. 

        Având în vedere aceste aspecte se vor lua toate masurile ce se impun în vederea respectarii legislatiei în vigoare (depozitare, comercializare, utilizare, prestari servicii) conform O.G. nr. 4/1995 actualizata. 
      Drept urmare comercializarea acestor produse de la 01.01.2015 se va face doar de catre operatorii 
economici autorizati pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca toxice (T). 
      În ceea ce priveste utilizarea acestor produse de la 01.01.2015 se va face doar de catre producatorii 
agricoli autorizati pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca toxice (T). 
Operatorii economici care nu sunt autorizati pentru comercializarea/utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca toxice (T), vor lua masuri de stornare a produselor mentionate catre furnizori. 

     SE INTERZICE COMERCIALIZAREA ACESTOR PRODUSE ÎN FITOFARMACII! Coordonator Unitatea Fitosanitara,                                                                 Inspector fitosanitar,
ing.Muste Sanda
ing. MARE GHEORGHE

1-6 of 6