Acte necesare pentru obţinerea Certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, (depozite fitofarmaceutice)

postat 23 dec. 2014, 10:07 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 dec. 2014, 10:08 ]
Pentru înregistrarea privind activitatea de comerţ cu ridicata (depozite fitofarmaceutice) a
produselor de protecţie a plantelor, solicitanţii (operatorii economici persoane juridice), vor depune la
unitatea fitosanitară următoarele documente:
1. cerere privind obţinerea certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor de proteţie a
plantelor, conform modelului din anexa nr. 4 din Legea nr. 28/2009;
2. copii de pe certificatul constatator, certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni,
eliberate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. copie de pe autorizaţia de mediu eliberată de autoritătile competente conform Hotararii
Guvernului nr. 573/2002, pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor,
cu modificarile ulterioare;
4. copie de pe certificatul de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de
protectie a plantelor pentru personalul încadrat.

         Acte necesare pentru obtinerea Autorizaţiei pentru utilizarea produselor de protecţie a
plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T).
         Pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) şi toxice (T), solicitanţii (operatorii economici persoane juridice), trebuie să depună la
unitatea fitosanitară următoarele documente:
- cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) şi toxice (T) (tipizat);
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie);
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului conform Legii 359/2004
- autorizaţia de mediu (copie);
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea de
utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) (copie);
        Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de
protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de
periculozitate
       Pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor
clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate, solicitanţii (operatorii
economici persoane juridice), trebuie să depună la unitatea fitosanitară următoarele documente:
- cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor (tipizat);
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie);
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului conform Legii 359/2004
- autorizaţia de mediu (copie);
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea de
prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor (copie);
     Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de
protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)
      Pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor clasificate
ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), solicitanţii (operatorii economici persoane juridice), trebuie să depună la
unitatea fitosanitară următoarele documente:
- cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor
(tipizat);
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie);
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului conform Legii 359/2004
- autorizaţia de mediu (copie);
- autorizaţia pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi
toxice (T) (copie).
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea
de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor (copie);
- certificat de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de operatorul economic pentru activitatea
de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) (copie);