Informare privind substanta activa EPOXICONAZOL

postat 23 dec. 2014, 10:06 de Webmaster DADR Satu Mare   [ actualizat la 23 dec. 2014, 10:10 ]
Satu Mare 08.12.2014   Nr. 562

      Ca urmare a aplicarii Regulamentului (CE) 944/2013 de modificare, în vederea adaptarii la progresul tehnic si stiintific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, substanta activa           -EPOXICONAZOL,    respectiv urmatoarele produse de protectie a plantelor – fungicide, produse BASF: 

-ALLEGRO; 
-CAPALO; 
-DUETT ULTRA; 
-OPERA; 
-OPERA MAX; 
-OSIRIS; 
-SOPRANO 125 SC;
-TANGO SUPER, 
vor fi clasificate de la 01.01.2015 ca Toxice (T), deci trec de la clasificarea actuala Xn la T. 

        Având în vedere aceste aspecte se vor lua toate masurile ce se impun în vederea respectarii legislatiei în vigoare (depozitare, comercializare, utilizare, prestari servicii) conform O.G. nr. 4/1995 actualizata. 
      Drept urmare comercializarea acestor produse de la 01.01.2015 se va face doar de catre operatorii 
economici autorizati pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca toxice (T). 
      În ceea ce priveste utilizarea acestor produse de la 01.01.2015 se va face doar de catre producatorii 
agricoli autorizati pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca toxice (T). 
Operatorii economici care nu sunt autorizati pentru comercializarea/utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca toxice (T), vor lua masuri de stornare a produselor mentionate catre furnizori. 

     SE INTERZICE COMERCIALIZAREA ACESTOR PRODUSE ÎN FITOFARMACII! Coordonator Unitatea Fitosanitara,                                                                 Inspector fitosanitar,
ing.Muste Sanda
ing. MARE GHEORGHE