Organizarea si functionarea Directiei Agricole Satu Mare

Direcţia pentru Agricultură Judeţeana Satu Mare este instituţie publica cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care se asigură, la nivel judeţean, implementarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.   

Organizarea şi funcţionarea Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea  Guvernului nr.  1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea  Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional  Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 860 din 16 noiembrie 2016  privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2153/R/13.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice - cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului MADR nr. 2132/R/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a directiilor  pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 

 

Angajari

 

23.08.2022 : REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

23.08.2022 : Rezultatul probei de interviu de la concursul de ocupare a functiei publice vacante

17.08.2022 : Barem de corectare

10.08.2022 : Rezultatul contestatiei la selectia dosarelor pentru ocuparea functiei publice consilier clasa 1

08.08.2022 : REZULTATE SELECTIE DOSAR CONCURS

13.07.2022 : ANUNT - Directia pentru Agricultura Judeteana Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata

 

13.07.2022 : Fisa post consilier, clasa I, grad profesional asistent (fisa nr. 15)

 

13.07.2022 : Fisa post consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (fisa nr. 16)

 

13.07.2022 : Fisa post consilier auditor, clasa I, grad profesional asistent (fisa nr. 17)

---------------------------------------------------------------------

Proces verbal - Incheiat azi 21 aprilie 2021 privind afisarea rezultatelor finale la concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada determinata a doua posturi de executie in regim contractual, de consilier IA din cadrul compartimenfuIui Recensamantul General Agricol 2020

Proces verbal incheiat azi 20 aprilie 2021 si Centralizator cu rezultatele obtinute la proba interviu la examenul din data de 20.04.2021 pentru ocuparea a doua posturi contractuale pe durata determinata de consilier IA - Compartimentul Recensamantul General Agricol

 

Procesului verbal privind solutionarea contestatiei formulate fata de rezultatuil probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 14 aprilie 2021 pentru ocuparea a doua posturi de consilier IA din cadrul Compartimentului Recensamantul General Agricol

 

CENTRALIZATORUL cu rezultatele obținute la proba scrisă la examenul din data de 14.04.2021 pentru ocuparea a două posturi contractuale pe durată determinata de consilie

 

 

DAJ SM_REZULTAT SELECTIE DOSARE 07.04.2021

 

 

 

Fisa postului pentru concurs Recensamant Agricol

 

 

ANUNT CONCURS 2021 ANGAJARE CONSILIER IA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI RECENSAMANTUL GENERAL AGRICOL 2020

 

 

 

 

OSPA Satu Mare

 • Institutii care functioneaza sub ordinea DAJ Satu Mare : Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Satu Mare

 • OSPA Satu Mare
  Adresa : Satu Mare, strada Lacramioarei, nr.37, cp.440067
  jud.Satu Mare 
  Telefon : 0261-713989
  e-mail : ospasatumare@yahoo.com

  • Oferta OSPA Satu Mare

  OSPA Satu Mare efectueaza :

  1.studii pedologice

 • 2. studii agrochimice

 • 3. studii pentru infiintare plantatii

 • 4. studii privind poluarea solului

 • 5. documentatii pedologice

Situatia drepturilor salariale la OSPA Satu Mare