Organizarea si functioanrea Directiei Agricole Judetene Satu Mare


ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ SATU MARE:

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Satu Mare este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a Direcţiilor pentru agricultură si dezvoltare rurala judeţene şi a municipiului Bucureşti,  ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului  Bucureşti, precum si ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.