Regulamente CE Agricultura ecologicaLEGISLATIE COMUNITARA

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
(, 218 KB)

REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul
(, 540 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tări terte
(, 1051 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 537/2009 AL COMISIEI din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce priveste lista tărilor terte din care trebuie să provină anumite produse agricole obtinute prin metode de productie ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate
(, 729 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
(, 196 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 3/2008 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte
(, 85 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunilede informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte
(, 192 KB)