Vanzare terenuri agricole


Vanzari terenuri agricole

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014


privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Pentru punerea in practica a prevederilor Legii nr. 17/2014, au intrat in vigoare la data de 30 mai 2014 normele metodologice fiind aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 719/2014, care a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401.

Direcţiile pentru Agricultu

ră Judeţene au urmatoarele atributii : a. asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu; b. asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune; c. verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător; d. emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan; e. înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii; f. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege. Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.

Constituie contravenţii următoarele fapte: • vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii; • vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare; • vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii; • nerespectarea dreptului de prempţiune;

Contravenţiile

Puteti descarca aici:
Vanzare Teren 2021 

Oferte vanzare terenuri

Se afișează postările 1 - 100 din 7347. Vizualizați mai multe »